Oferta

Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą prowadzenia księgowości dla dużych i małych firm. Niezależnie od tego, czy jesteś małym przedsiębiorcą, czy międzynarodową korporacją, nasze biuro jest w stanie zapewnić ci obsługę na najwyższym poziomie. Nasi specjaliści dostępni są dla ciebie całą dobę, by móc dzielić się z tobą swoją wiedzą i wspierać cię w prowadzeniu księgowości.

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Po pełną ofertę zapraszamy do zakłądki „kontakt”.

 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego

Nasi doradcy dobiorą zakres usług specjalnie dla twojej firmy.

 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA

PITy, książki przychodów i rozchodów, pełna księgowość – wszysto czego tylko potrzebujesz.

 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

oferta